Vi har lenge gått med en drøm om å ha et eget møtepunkt for unge voksne i byen vår, og UV er Bedehuskirkens respons på dette. 

Vi drømmer om at UV skal være et møtepunkt for unge voksne der vi sammen løfter opp navnet Jesus og bygger gode relasjoner. Vi ønsker at dette skal være en arena hvor vi blir utrustet som etterfølgere av Jesus, og at vi kan tjene navnet over alle navn med hver enkelt sine gaver og evner.

Vi erfarer at det er viktig og godt å tilhøre et større fellesskap, men like viktig er det å tilhøre et mindre og nærere fellesskap, og det er dette vi har huskirkene til. Det er her vi deler liv med andre etterfølgere, lovsynger, går til nattverd og studerer bibelen sammen. Om du ønsker å bli med i en huskirke er du hjertelig velkommen! Ta kontakt på Facebook, Instagram eller send meg en mail.

tori.aase@bedehuskirken.no

Følge oss

Instagram

Facebook

Powered by Cornerstone