Pause - kveldsgudstjeneste

Pause - kveldsgudstjeneste

Utgangspunktet for denne samtalen har vært forholdsvis høy vekst i gudstjenestebesøk på morgongudstjenestene (MG) og dalende besøk på KG. Vi har nå kommet frem til at det er på tide å gjør en del endringer rundt gjennomføring av KG. Dette gjør at vi kommer til å ta en pause etter 16. oktober og ut året. Siste KG i det formatet vi har i dag blir altså søndag 16. okt.

Planen er at ny KG skal starte opp igjen søndag 8. jan. Den vil da ha en ny profil, og et nytt uttrykk. Fra da av vil ikke MG og KG være like i innhold lenger. Det vil altså ikke lenge være samme forkynnelse og det samme lovsangsteamet. Huskirkene som er vertskap vil ikke lenger ha ansvar knyttet til KG. Vi jobber nå med å sette sammen noen til å lede, drive og utvikle en ny KG, og tror vi skal kunne skape noe som både gjør at vi kan løfte fokus opp til Gud, erfare at vi hører til i en stor familie og bli satt i stand til å leve som etterfølgere.

Det er selvsagt flere faktorer i dette, men utgangspunktet for samtalen internt har primært vært ressursbruk og slitasje. Vi er opptatt av å forvalte ressursene vi har på en god måte, og vi kan ikke fortsette med å gjøre ting slik at det skaper slitasje på ressursene vi har til rådighet. Samtidig ser vi at KG ikke er en bro fra ungdomsarbeidet inn i Bedehuskirken. Det har alltid vært en av grunnene til KG, og når det ikke skjer slik vi skulle ønske har det også bidratt når vi har vurdert ressursbruk.

 

Powered by Cornerstone