Basic ledertrening

Basic ledertrening

Fokuset er særlig på å lede folk, og i vår sammenheng huskirker. Dette er en gruppe på maks 8 personer som fokuserer på ulike tema som handler om hvordan være en leder, hvordan lede mot å bli et bibelsk fellesskap, hvordan lede folk til tro osv.

Ledertreningen går over 5 kvelder i en periode på 2 måneder, og blir denne høsten ledet av Torstein.

Flip the classroom

Det kommer til å bli brukt en metode som heter «Flip the classroom». Vanligvis blir læren gitt når klassen er samlet, og «hjemmeleksen» blir gjort hjemme. I menighetssammenheng så vet vi hvordan det pleier å gå. Vi får input og utfordring gjennom taler/undervisning og det skal mye til at det fester seg og fører til endring av liv på lang sikt. «Flip the classroom» handler om å ta til seg informasjon/undervisning hjemme før hver samling (på video), og når vi samles så prosesserer vi i fellesskap – dvs snakker om hvordan leve ut det vi har lært og finne måter å holde hverandre ansvarlige. Det vil være fellesskapsorientert der alle gir til hverandre.

Datoer

I høst blir samlingene

  • tirsdag 18. oktober kl 19.30-22
  • tirsdag 1. november kl 19.30-22
  • tirsdag 22. november kl 19.30 til 22
  • tirsdag 29. november kl 19.30-22
  • tirsdag 13. desember kl 19.30-22

Det blir mulighet til å endre noen datoer hvis det er noen som ikke passer.

Det er fortsatt noen få plasser igjen, så første mann til mølla. Meld deg på til torstein.bjorland@bedehuskirken.no.

Powered by Cornerstone