Kirkeplanting - Sendt Læringsfelleskap

Kirkeplanting - Sendt Læringsfelleskap

Onsdag og torsdag (16. og 17. november) deltok jeg på Sendt læringsfellesskap. Jeg var der en del av Indremisjonsforbundets team som bestod av 8 personer og som ledes av John Torjus Bakke Eriksen (nyansatt ansvarlig for kirkeplanting i Indremisjonsofrundet). Sendt Norge er et tverrkirkelig nettverk som skal bidra til planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025, og er en oppfølging av "Sendt for noe større" som ble holdt i Oslo i mars 2014. På denne konferansen var vi over 30 stk fra Bedehuskirken som deltok, og lederne av de 15 kirkesamfunnene/organisasjonene som arrangerte konferansen uttalte da at sammen skulle man plante 400 nye kirker i Norge de kommende 10 årene.

Sendt læringsfellesskap er altså en ledet prosess der 15 kirkesamfunn/organisasjoner i Norge samles for å oppmuntre hverandre, jobbe med sin respektive planer for kirkeplanting og bli holdt ansvarlige på egne målsetninger.

Det var 2 intensive dager, med gode samtaler i teamet jeg var en del av og også mange kjente fra andre sammenhenger. Det var utrolig oppmuntrende å høre på Steve Pike (fra Assemblies of God i USA) dele om kirkeplanting, Boken hans om menighetsplanting kom på norsk denne høsten, og det å høre historiene, erfaringen, læringen og reisen han hadde vært på var utrolig inspirerende.

Det kjennes litt som om visjonen fra Sendt for noe større i 2014 har sovnet litt i eget liv, og kanskje også for oss i Bedehuskirken. Jeg kjenner på nøden i landet vårt for å høre evangeliet og jeg har lyst til å bidra med mine ressurser for å se ny kirker plantet og etablert.

-Thomas Rake

 

Powered by Cornerstone