Skam

Skam

Når Jens-Petter Jørgensen kommer tilbake til Bedehuskirken i februar vil han snakke med oss om bagasjen fra fortiden vi alle har med oss - og hvordan vi kan bli fri fra denne. Jens-Petter har i mange år hjulpet mennesker ut i frihet. Han siterer ofte en kjent kristen psykiater som pleide å si: "Det ubearbeidede og uavklarte i fortiden som du erkjenner, kan du ofte gjøre noe med. Men det du ikke vil ta frem i lyset, vil alltid gjøre noe med deg!" 

Disse to dagene vil vi fokusere på synd og sår, tapt liv og ulevd liv; men mest på den nye "folkesykdommen" som ikke bare rammer ungdomsgenerasjonen og ikke-troende, men som gjør livet krevende for folk i alle aldre - og langt inn i menighetene: SKAM.  Mens skyld handler om at jeg har gjort noe galt, handler skam om at det er jeg - hele selvet det er noe galt med. Jeg er dum! Jeg er svak! Jeg har en stygg kropp! Jeg er en taper! Jeg må flykte så jeg ikke blir oppdaget! 

Hvordan komme ut av dette og hjelpe andre ut av dette? Det vil vi prøve å hjelpe hverandre til på dette seminaret. 

17-18 februar
Fredag kl 1930-2200
Lørdag kl 1000-1400
Pris kr 350,-

Påmelding finner du her

Powered by Cornerstone