Kveldsgudstjeneste i nytt format

Kveldsgudstjeneste i nytt format

Høsten 2016 sluttet vi av Kveldsgudstjenesten med løfte om at det kommer en ny i januar. Vi er ikke klar til å starte opp helt enda, men regner med at det kommer om ikke lenge.

En av årsakene til at vi ønsket å ta en pause med kvelds gudstjenesten og designe en ny gudstjeneste, er at vi vil at gudstjenesten skal fungere som en bro mellom GN og hele Bedehuskirken. Denne høsten har vi sett at dette må forankres sterkere i en del av de folkene vi ønsker skal kjenne tilhørighet til dnne gudstjenesten. Vi planlegger derfor en kort prosess med en del folk som er i denne livsfasen mellom å være tenåring og å etablere seg. Denne prosessen skal handle om å legge til rette for at eierskap skal oppstå og visjon om hva en slik gudstjeneste kan være. Denne prosessen kommer til å skje nå i februar, og etter det regner vi med å ha forankret eierskap til ny gudstjeneste der vi ønsker.

Fint om dere kan være med å be om eierskap skal forankres, og visjon for hva dette kan bli skal skapes blant dem som er med i denne prosessen!

Powered by Cornerstone