DNA våren 2017

DNA våren 2017


Hvert semester samler vi alle som hører til i Bedehuskirken til DNA-samlinger. Dette semesteret skjer det allerede nå; 24. jan og 7. feb. Det er viktig at vi prioriterer å være sammen, og disse 2 ukene ønsker vi at huskirkene bytter vanlige samlinger med heller å komme på DNA-samlingene.

Bedehuskirken er en stor-familie, og i stor-familien vår skjer det mye bra. Vi ønsker å ha en kultur av samhandling og høyet eierskap til hvem vi er og hva vi gjør. Samtalene og det som deles her er det derfor viktig at alle får både lytte til og ta del i. Å være på disse samlingene gjør at vi alle kjenner til litt mer om hva som skjer hos oss; hva vi tror Gud gjør, hvor Han leder oss, hva vi jobber med og hvilke utfordringer som finnes. Vår tanke om å være en stor-familie til beste for Bryne er utfordrende, og derfor gjør vi disse samlingene slik at vi lettere kan følge Jesus der Han sender oss.

DNA-samlinger er en kombinasjon av lovsang, bønn, samtale rundt bordene, innspill i plenum og mat servering. Håper du kommer!

Påmelding her.

Powered by Cornerstone