Mal Calladine

Mal Calladine

I en tid da det i den politiske agendaen handler om å beskytte, vektlegge det vi tror er vårt & å ha strategier som viser frykt for det ukjente - hvordan kan vi investere i et tankesett som gjør oss åpne for nye mennesker? Dersom Gud alltid gjør noe nytt, hvordan kan vi sørge for at det også er en dynamikk i våre liv?

En helg om prinsipper & praksiser som vil inspirere & utruste oss til å være trygge i når vi involverer oss med nye mennesker.

På fredagen vil vi se på prinsippene omkring det å være åpen for det nye; det livgivende ved å ta risiko & magien ved momentum - der vi søker å forstå mer av Guds hensikt med menneskeheten. På lørdagen skal vi se på praksisene - realitetene ved å prioritere, hvordan krysse kulturelle og tankemessige skillelinjer & å grave litt dypere i Jesu relasjonelle strategier; hvem er vårt ansvar (& hvem er ikke!) og oppmuntre til både en kultur av inkludering & tydelige veier til modenhet knyttet til hvordan vi lever i våre hjem, huskirker og større samlinger.

Fredag kl 1930-2200

Lørdag kl 1000-1400

Pris kr 390,-

Påmelding trykk her

Powered by Cornerstone