Best besøkte gudstjeneste

Best besøkte gudstjeneste

I Bedehuskirken teller vi ikke gudstjenestebesøk hver gang vi samles. Siden 2014 har vi talt 9 ulike variabler to ganger i året - hver mars og oktober- Gudstjenestebesøk er en av de 9 variablene. 

Vi anslår at det var mellom 225 og 250 mennesker tilstede denne søndagen. Dette er utrolig gledelig! Til sammenligning hadde vi i mars 2014; 125 mennesker på gudstjenesten kl 11.

Etter nyttår har gudstjenestene vært godt besøkte og vi har over tid sett en trend om at det er mer mennesker på gudstjenesten kl 11 enn tidligere. Noe av grunnen til dette er selvsagt at gudstjenesten kl 19 er avsluttet. Dette er likevel ikke hele forklaringen.

For oss i Bedehuskirken er gudstjenestene viktige og selv om dette er en åpen event og gjester er hjertelig velkomne, er dette først og fremst samlingen til storfamilien. Det å være mye folk gir oss en del positive utfordringer. Det trengs tydeligere og strammere organisering, koordinering og planlegging. Informasjon og dialog mellom de ulike bidragsyterne og folkene som er involvert må styrkes. I tillegg merker vi at behovet for tilstrekkelig med informasjon under samlingene er viktig.

Sosiologien lærer oss at når vi passerer 200 mennesker i et fellesskap mister vi oversikten. Det er altså slik at man ikke nødvendigvis vet hvem som var på gudstjenesten. Det er mulig at det er mennesker på gudstjenestene våre hver søndag som vi ikke kjenner og ikke har hilst på, og den gruppen blir større. For de av oss som har vært i Bedehuskirken lenge er dette en betydelig endring i hvordan vi opplever å være på gudstjenesten. All forskning sier også at det bør være ca 20 % ledige seter i lokalene for å unngå at det føles for fullt og blir ukomfortabelt.

Vi har altså hatt en jevn og kontinuerlig vekst i gudstjenestebesøk over de siste 3 årene, og det er ingen tegn på at den veksten skal avta. Hva gjør vi for å legge til rette for at enda flere skal bli en del av vår storfamilie, få venner i fellesskapet og også bli en del av trofaste mindre åndelige familier? Vær med å be om fortsatt vekst i gudstjenestebesøk og om at vi skal finne optimale løsninger på de utfordringene en slik vekst gir oss.

Powered by Cornerstone