Å ta vare på sin sjel i fastetiden

Å ta vare på sin sjel i fastetiden

Fastetiden handler om å ta vare sjelen. Fastetiden er i sterk kontrast til livet i Norge i 2017. Livene våre handler om forbruk, tempo, trender, prestasjoner, utsende; alt dette med utgangspunkt i en forvridd selvsentrering; "fordi jeg fortjener det". Faste handler om å avstå! Denne tanken om at "jeg fortjener det" er vanskelig å finne i etterfølgelsen av Jesus. Bibelen snakker vi om å legge ned sitt eget. Mens mye, om ikke alt, i år verden handler om det synlig, er Jesus er klinkende klar på at å gjøre ting i det skjulte er avgjørende viktig for oss. Vår kultur og vår verden vektlegger det synlige, mens Jesus tydelige sier at det usynlig ved oss er viktiger. Teksten i Matt 6 om faste sier at vi skal skule at vi faster - hvorfor det? Fordi den kortvarige tilfredstillelsen av å vise andre hva vi lykkes med er ingenting sammenlignet med det langvarige frukten av å investere i å ta vare på vår sjel.

Faste handler om å avstå fra disse tingene som tar plass og leder oppmerksomheten vår vekk fra Gud og over på oss selv. Ikke for å vise selvdisiplin for å vinne velsignelser hos Gud, men fordi det gjør noe med oss. Hva er det vi skal avstå fra da? Enkelt sagt skal vi avstå fra ting som tar plass, slik at vi får plass til noe som er enda viktigere og mer livgivende enn alle andre ting. Spørsmålene under kan kanskje være til god hjelp både som utgangsgpunkt for refleksjon og samtale.

Hva er det som drar oss i en retning vi egentlig ikke ønsker?
Hva er det som hindrer Guds nærvær i livene våre?
Hvilke ødeleggende mønster har fått utvikle seg i livene våre?
Hvor trenger vi å gjøre om på våre prioriteringer?

Selv om det er helt tydelig at faste, det å avstå, skal skje i det skjult, betyr det ikke isolasjon. Isolasjon er fiendens strategi. Det er selvsagt lov og lurt å snakke med noe nært oss om hva og hvordan man kan gjøre fasten. Dette både for å bli holdt ansvarlig og for å få oppmuntring, hjelp og støtte. Under følger 6 setninger som kan være til hjelp i fastetiden

Fasten er en tid vi kan stoppe opp og være stille.
Fasten er en tid vi kan granske oss selv.
Fasten er en tid for å si det som det er.
Fasten er en tid da vi setter fokus på det meste sentrale.
Fasten er en tid for fordypning og modning.
Fasten er en tid med forberedelser til festen.

*Bilde og inspirasjon til innhold er hentet fra united.nu

Powered by Cornerstone