Takk!

Takk!

Fra april 2017 er det konstituert nytt styre i Bedehuskirken;

Styreleder: Håkon Oma

Nestleder: Livar Haugland

Sekretær: Jone Kalheim

Styremedlemmer: Hans Fjellanger, Jofrid Vold, Tom Rune Uglem, 

Vara: Ragnhild Hetland

Styret i Bedehuskirken har bl.a ansvar for ansettelser, leiekontraker for bygninger, økonomiske rammer inkl FGS og juridiske sider. I tillegg er styret også en del Bedehuskirken sitt Lederteam. Lederteamet i Bedehuskirken består av 3 enheter som har definerte ansvarsområder. Styret er valgt av årsmøte og har overordnet ansvar. De 3 enhetene i Lederteam er styret, stab og Pulsteam

Livar Haugland har etter 7 år som styreleder gitt roret videre til Håkon Oma. Takk for din enorme innsats Livar, takk for din gode ledelse og din evne til å vise trygghet. Vi har stor tillitt til Håkon som nå overtar. 

Takk også til alle dere i styret som tjener Bedehuskirken på denne måten. 

 

Powered by Cornerstone