Haugefrokost

Haugefrokost

Tirsdag 9. mai arrangerte organisasjonen Skaperkraft frokost på «Kjøkkenet» på Bryne med fokus på Hans Nielsen Hauge, hans innflytelse på det norske samfunnet og hvordan vi kan lære av ham i dag når det gjelder samfunnsengasjement og gründervirksomhet. Det var ca 25 personer til stede, og Hermund Haaland fra Skaperkraft formidlet kort og inspirerende om hvordan Hauge startet bedrifter og arbeidsplasser, og hvorfor det er viktig for oss i dag. 

 

Haaland fortalte at før Hauge ble fengslet hadde han startet rundt 150 bedrifter, og hans bedrifter stod på et tidspunkt for 2-3% av landets totale omsetning. Hauges fem retningslinjer var:

1) «Det er viktig å fordype seg i Guds Ord.» Hauge og hans venner studerte Bibelen og lærte hvordan en skulle leve ut prinsippene som stod der.

2) «Kapital er noe man forvalter, ikke noe man eier selv.»

3) «Ånd og hånd er to sider av samme sak.» Alt verdslig er like åndelig som kirken og det kristne fellesskapet.

4) «Talentene våre skal utvikles.» Det Gud har lagt ned i hver enkelt skal dyrkes og vokse. 

5) «Risiko skal ikke skremme.» Velg å vær djerv.

 

Haaland sa også at det er to kategorier samfunnsbygging:

  1. Som enkeltpersoner og lokalmenighet skal vi elske vår neste.
  2. Som Guds folk skal vi søke byens «Shalom»

 

Vi er kalt til begge deler. Begge deler er viktig! Og begge deler er åndelig!

Powered by Cornerstone