Vekst-nettverket

Vekst-nettverket

Kultur for å gi kan uttrykkes på mange ulike måter. Vår historie de siste 15 årene er at Gud har fått forme noe helt nytt midt i det etablerte bedehusmiljøet. På mange måter er det i seg selv et mirakel! Vi fryder oss fremdeles over at vi får leve akkurat nå; det er et privilegium at Gud har utvalgt oss til en tid som dette! Denne reisen har vært utfordrende for vår del, og vi vet at mange andre også opplever denne reisen krevende. Over en del år har vi i dialog med leder i ImF-Rogaland, Torgeir Lauvås, spurt oss om hvordan vi i Bedehuskirken kan gi dette videre til andre bedehus i regionen?  Resultatet av denne samatlen er at vi har bestemt oss for å starte opp et læringsnettverk for andre bedehus; Vekst-nettverket.

Bedehuskirken vil være vertskap for dette læringsnettverket som i første omgang strekker seg over en tidsperiode på 3 år; bestående av 6 samlinger og kontinuerlig coaching og oppfølgning. Vi ønsker ikke å forme noen til å bli en blek kopi av Bedehuskirken, men mer skape noe rammer for at bedehusene som er med kan finne deres Gudgitte hensikt, identitet og profil.

Første samling for nettverket blir i november 2017, og vi har til dags dato 4 bedehus som har bekreftet at de er med, og 3-4 vi fortsatt er i dialog med.

Powered by Cornerstone