Bønnerytmer i Bedehuskirken

Bønnerytmer i Bedehuskirken

Flere i Bedehuskirken har den siste tiden uttrykt at Gud kaller oss til å be; både på et individuelt og et kollektivt plan. Dette er en invitasjon fra Gud om å søke Han, og altså en mulighet for oss til å komme nærmere han. Dette har stor verdi i seg selv, og også stor verdi for det Gud vil gjøre i og gjennom Bedehuskirken.

Helt konkret vil vi i løpet av tre måneder; september, oktober og november, legge til rette for ulike typer samlinger der vi ber. Tanken er å gjøre det enkelt og mest mulig tilgjengelig for flest mulig. Samtidig er det slik at når vi kollektivt skal gjøre noe må hver enkelt av oss aktivt velge å søke sammen og delta. I disse tre månedene vil det være 7-8 mindre bønnesamlinger hver uke på forskjellige tider og steder. Vi har lyst til å utfordre alle som hører til i Bedehuskirken om å prøve å prioritere en av disse samlingene hver uke i disse tre månedene. Det er tre ulike typer samlinger:

Bønn på kontoret

Stabstemaet samles til bønn hver mandag, tirsdag og torsdag kl 0830-0900. Disse samlingene er åpne for alle som har mulighet. Samlingene er som regel en kombinasjon av lovsang og bønn.

Bønn i 4 ulike hjem

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag vil det kl 1930 være en 15-20 min enkel bønnesamling i 4 ulike hjem. I ett fast hjem vil det være bønn hver mandag, et annet hver tirsdag, osv. Disse hjemmene prøver vi å spre geografisk slik at flest mulig faktisk har gåavstand til en slik samling. Tanken her er at man kan være med å be og fortsatt rekke en avtale et annet sted i Bryne kl 20. Vi kommer til å lage en enkel mal for hvordan disse samlingene gjøres, og her vil fokuset være å dele bønneemner og be for dem.

Bønnegruppe annenhver tirsdag

Denne gruppen ledes av Monica Grødem Mageland og de samles primært for å be for Bedehuskirken. Vanligvis er gruppen samlet opp mot 2 timer. Noen er invitert til å være med, men samlingene er alltid åpne for andre som har lyst å komme.

Mer konkret informasjon om tidspunkt og steder kommer vi tilbake til etter sommeren.

Vi kommer også til å lage en FB-gruppe for de i Bedehuskirken som vil være med å be. I denne gruppen vil vi dele bøenneemner og bønnesvar.

Powered by Cornerstone