Slik ser høsten ut for GN

Slik ser høsten ut for GN

Nok en gang er vi klare for en ny høst og et nytt skoleår. Hver høst bringer med seg nye ting, som regel en overgang for noen av ungdommene fra barne- til ungdomsskole eller fra ungdomsskolen til videregående. Dette halvåret blir det også endringer i hvordan vi arrangerer gudstjeneste. Tidligere har hver enkelt huskirke hatt ansvar for 2-3 gudstjenester i halvåret, men fra og med nå skal vi dele oss inn i team på tvers av huskirkene for å fordele ansvaret bedre. 

Ungdomsarbeidet fikk navnet sitt «GN» fordi vi er gode nyheter og vi har gode nyheter. De gode nyhetene får vi gjennom gudstjenester og huskirke, men kanskje aller mest i de aldersbestemte huskirkene hvor ungdommene møtes hver uke. Om en måneds tid har vi to huskirker som trenger et hus å være i på tirsdagskvelder: den nye 8. klasse-huskirken og 9.klassingene. Har du eller kjenner du noen som har lyst til å huse ungdommer noen timer hver uke? Vi trenger et rom eller to og styrer oss ellers selv. En ypperlig mulighet for småbarnsforeldre som eventuelt får gratis barnevakt(er) på tirsdagskvelder! Ta kontakt med Susanne Fasseland om det skulle være aktuelt (454 16 098). 

Powered by Cornerstone