Endring i stab

Endring i stab

Marita Torland har vært endel av stabsteamet i Bedehuskirken i mange år. De siste årene som frivillig stab med ansvarsområdet å få opp et miljø rundt alderen «unge voksne». Dette er nå blitt et etablert og voksende miljø, noe som vi gleder oss stort over. Miljøet vokser på flere måter, og nå også med babyer! Marita og Bernt Olav venter baby i midten av september, så Marita tar et års permisjon fra sin stilling i stabsteamet.

Hilde Birkeland, også en del av stabsteamet som frivillig, vil denne høsten reise på familiebibelskole i Kenya sammen med familien frem til 1. desember. Vi ønsker de et strålende opphold og ser frem til å få de tilbake før jul. Hilde er leder for barn og familie, i tillegg til å være praktisk koordinator. 

Vi ønsker de alt godt og Guds velsignelse over den nye fasen av livet.

Powered by Cornerstone