Bønn er å lukke Jesus inn i vår hjelpeløshet

Bønn er å lukke Jesus inn i vår hjelpeløshet

Det er sjelden jeg har hørt utenlandske forkynnere sitere norske forfattere, men en norsk bok har jeg flere ganger hørt sitert, og det er Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Dette er en klassiker, også internasjonalt, om bønn, og en bok vell verdt å lese!

Hallesby definerer bønn som "å lukke Jesus inn i vår hjelpeløshet". Jeg liker den definisjonen. Den siste tiden har jeg begynt å tenke slik om bønn. Jeg har begynt å minne meg selv om at nå når jeg skal be er det dette jeg skal gjøre; lukke Jesus inn der jeg er hjelpeløs. Det er er omfattende. Jeg har drømmer som jeg vil skal skje, som jeg føler meg ganske hjelpeløs i møte med. Jeg har situasjoner jeg er i der jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Jeg har rutiner og vaner jeg ønsker å endre, men jeg får det ikke til. Jeg har prioriteringer jeg vil gjøre som jeg ikke evner å gjøre. Jeg kjenner mennesker som har sykdom og smerte, og jeg har lyst å hjelpe, men det er ikke noe mer jeg kan gjøre. Bønn holder på å bli mer og mer at jeg lukker Jesus inn i alt dette. Bønn blir da mye mer enn konsentrert avsatt tid der jeg snakker til Gud og Han til meg. Bønn blir da også en holdningsendring, og det gjør noe med mine forventninger.

Å lukke Jesus inn i min hjelpeløshet starter med at jeg må åpne opp slik at han kan komme inn. Det er nok lett for oss å holde Jesus ute fra områder eller situasjoner, og han kommer ikke inn dit uten at vi først åpner opp for han. Vi kan ha lett for å holde Jesus ute fra ting fordi vi heller vil ha kontrollen selv. Selv om vi er hjelpeløse kan det faktisk være vanskelig å lukke Jesus inn. Litt merkelig egentlig at vi har lett for å velge å ha kontrollen selv foran å lukke Jesus inn, også når vi er hjelpeløse.

Jesus på sin side ønsker å komme inn i alt vi har i livet vårt. Bønn er å lukke han inn i alt, og da spesielt i vår hjelpeløshet!

Thomas

 

PS: Legg deg gjerne til Bedehuskirkens FB-gruppe der vi delere bønneemner.

Powered by Cornerstone