På bønneretreat med Lederteamet

På bønneretreat med Lederteamet

Lederteamet var på Bønneretreat fredag 1. september til lørdag 2. september. Hensikten var at ledelsen i Bedehuskirken skulle få sette av tid til være sammen uten saker som skulle løses, og ha tid til bønn og samtale om hva Gud gjør og vil gjøre. Mal Calladine var med å fasselitere samlingen for oss.

På bønneretreat med Lederteamet

Retreaten var bygget opp rundt 3 spørsmål som vi beveget oss gjennom, både individuelt og kollektivt. Spørsmålene var; Hva sier Gud til MEG? Hva sier Gud til OSS? Hva sier Gud VI skal gjøre videre? Vi hadde alenetid i bønn, tid i mindre grupper og tid i plenum der vi delte med hverandre. Det var gode samtaler og mange muligheter og utfordringer ble delt.

På bønneretreat med Lederteamet På bønneretreat med Lederteamet På bønneretreat med Lederteamet På bønneretreat med Lederteamet

Det er ikke slik at vi nå sitter igjen med klare og tydelige svar med tykke streker under. Det vi derimot sitter igjen med er en felles opplevelse av noen ting vi tror Gud vil vi skal sette fokus på. Vi har forventning til fremtiden og det Gud vil gjøre iblant oss og gjennom oss.

På bønneretreat med Lederteamet
Powered by Cornerstone