Fortellingen om Gud FAST TRACK

Fortellingen om Gud FAST TRACK

En fortelling så mektig at den forvandler liv…

Vi lever i en tid og en kultur der mennesker mer og mer velger å forme sitt livssyn og tro på Gud gjennom muntlige erfaringer og i relasjoner. I vår postmoderne tid er fortellingen mer og mer den kanalen tro formidles gjennom.

Den store fortellingen om Gud, og hans interaksjon med menneskene, var i første omgang gitt som et muntlig dokument… en fortelling. Fortellingene vi finner i Bibelen ble i tusener av år gitt videre som muntlige fortellinger. Vårt mål er å hjelpe andre forstå, erfare og komme i kontakt med Guds historie. Vi ønsker å gjenskape denne gamle måten å formidle Evangeliets budskap om håp, gjenopprettelse og forløsning.

Fortellingen om Gud tar oss med fra 1. Mosebok til Jesus, i et kronologisk, narrativt og fortellende format som også inkluderer dialog i forlengelsen av hver fortelling.

Fortellingen om Gud er designet til både å lede mennesker gjennom det grunnleggende i evangeliet og gi en struktur for kjerne sannhetene i den kristne tro. Dersom man tar en gruppe mikset av troende og mennesker som enda ikke tror gjennom dette, vil man sette i stand de troende til å ha evangelie-samtaler med ikke-troende. Samtidig vil de som ikke tror møte evangeliet, og de vil lære noe grunnleggende om å dele troen når de selv en gang kommer til tro.

Fortellingen om Gud gir oss en variasjon av historier der vi kan se Guds forløsende arbeid og den lærer oss flere måter vi kan ha evangelie-samtaler på. Jo flere bibelske fortellinger vi kjenner, jo mer allsidige vil vi være til å kunne involvere oss i evangelie-samtaler.

Fast Track er en hurtigversjon av Fortellingen om Gud, og dersom man skal gjøre Fortellingen om Gud er det en forutsetning å gjøre Fast Track først. Her vil man få en kjapp gjennomgang av hele fortellingen, og litt praktiske innspill på hvordan man gjør Fortellingen om Gud.

Fast Track er 2 samlinger på 3 timer. Vi vil gjøre Fast Track i uke 42 og 43 (etter høstferien), men hvilke dager det blir bestemmer vi etter at folk har meldt seg på. Har du lyst å få dette med det, er det bare å melde seg på. Etter påmeldingsfristen tar vi en runde med alle påmeldte om hvilke 2 dager som fungerer best.

Påmelding til Thomas (thomas.rake@bedehuskirken.no) senest mandag 9. okt.

Powered by Cornerstone