Kroatia - misjonstur for Milleniumsungdommen

Kroatia - misjonstur for Milleniumsungdommen

I høstferien er vi en ungdomsgjeng som reiser til byen Virovitiva, nordøst i Kroatia. Etter invitasjon fra Sven Harboe som er engasjert i Euromission og Livar Haugland som tidligere har vært med Euromission på tur, var vi ikke vanskelige å be. Sammen med Sven, Livar og Jone Kalheim kjører vi non-stop fra Bryne fredags kveld og til vi er fremme søndags morgen. 

Vel fremme skal vi få være med å tjene kirken som ble plantet der for et par år siden. Det er en liten menighet med omtrent 30 stk. som tilhører fellesskapet. Etter planen skal vi bruke mye tid ute på gatene og evangelisere, danse, dramatisere, lovsynge og få kontakt med folk. Noen ettermiddager skal vi på hjemmebesøk, og hver kveld arrangerer vi ny gudstjeneste. 

Vi gleder oss og reiser ned med forventninger til hva Gud vil gjøre både i og gjennom oss! Vær gjerne med i bønn: at vi skal se folk komme til tro, at menigheten i Virovitiva skal bli styrket og for fellesskapet oss i mellom. 

Powered by Cornerstone