Reformasjonen på en, to, tre

Reformasjonen på en, to, tre

Martin Luther var munken som endret en hel verden. Luther var bare 33 år da hans 95 teser ble spikret opp på kirkedøra i Wittenberg 31 oktober 1517. I år er det et jubileumsår for reformasjonen. 500 år er gått siden Luther protesterte. Reformasjonen var en direkte konsekvens av Martin Luthers sjelekamp, en kamp på liv og død.

Vi i Bedehuskirken springer ut fra en lekmannsbevegelse som er sterkt knyttet til Martin Luther. Av den grunn er Luther og reformasjonen temaet for hele tre gudstjenester. Vi tror at dette kan bli innholdsrike og sterke gudstjenester. For Luther var det personlige møte, gudsrelasjonen av stor betydning. Enkeltmennesket og den enkeltes tro ble satt øverst på agendaen. Vårt håp er at disse gudstjenestene skal berøre og utfordre på et personlig plan i god Luthersk ånd.

 

Reformasjonen på en, to, tre

Hva kan den stae tyske munken fra renessansen lære oss i dag? Er Luthers sannheter om Skriften alene, troen alene og nåden alene fortsatt like sanne og virkelige for oss Lutheranere 500 år etterpå? Er det Luthers Gud vi tror på? Hvem er denne nådige Guden Luthers så fortvilet lengtet etter og til sist fant? Hva vil det si å være rettferdig? Hva er egentlig nåde? Har vi misforstått Luther? Hvilke teser ville Luther hengt opp på inngangsdøra på Saron? Luther og reformasjonen leder oss tilbake til det essensielle, vår tros kjerne.

Gjennom tre gudstjenester vil vi forsøke å rette søkelyset mot ovennevnte spørsmål. Vi håper at vi med en personlig tilnærming kan utfordre, inspirere og løfte frem Luthers hovedbudskap noe en gang, samtidig som vi ønsker å problematisere og stille noen spørsmål. Når alt kommer til alt er Luthers budskap et budskap fullt av håp, trøst og lys. Det er et budskap vi alle med jevne mellomrom trenger å bli minnet om.

Powered by Cornerstone