Utdeling av "tiende" fra Bedehuskirken 2017

Utdeling av "tiende" fra Bedehuskirken 2017

Bedehuskirken har i underkant av to millioner i gaveinntekter i året. 10% av dette ønsker vi å gi vekk fra oss selv.

Har du et prosjekt du brenner for, noe som berører hjertet ditt, og de kunne trenge ekstra kapital?

Da kan du fylle ut din søknad her 

Kriterier for å søke:

 • Det kan søkes fra personer som er og ikke er en del av Bedehuskirken.
 • Personer i stab eller lederteam kan ikke søke.
 • Representanter fra stab velger ut hvilke prosjekter som får økonomisk støtte.
 • Det er ikke automatikk i at alle søknader får innvilget støtte. Individuelle vurderinger blir gjort for hvert år.
 • Prosjektet det søkes til skal være noe utenfor Bedehuskirken.
 • Støtte kan ikke gis til enkeltpersoner, men må gis til enheter utenfor oss selv med eget organisasjonsnummer.

Tidligere prosjekter som har mottatt støtte fra Bedehuskirken er bl.a:

 • Flyktningehjelp i Hellas
 • Interkulturell leir Ognatun
 • SeMeg - Barn som pårørende
 • Menighetsplanting Ostrava
 • Unge Spor
 • Euromission
 • Bok til alle foreldre i en lokal barnehage
 • HLH Farm Mulbadow, Tanzania
 • Sommerleir for misjonærbarn i Asia
 • KPK Ukraina
 • DAWN Norge 

 

Søknadsfrist er 1. desember

Konakt oss gjerne om du lurer på noe. 

post@bedehuskirken.no

Powered by Cornerstone