Lederkonferanse 2017

Lederkonferanse 2017

Lederkonferansen 2017 går av stabelen 17-19 november i Bergen. 

Gjennom felleskap, undervisning, bønn, lovsang, nettverk, møter og samtaler tror vi dette kan bli dager som vil skape forandring. Samtlige fra staben vil være representert, i tilllegg til flere andre fra Bedehuskirken. Vi ser frem til spennende og innholdsrike dager. 

Bedehuskirken er vertskap for ett av nettverkene under Lederkonferansen. Vekstnettverket; dette nettverket skiller seg litt fra de andre fordi de lokale arbeidene som er med forplikter seg til en 3 år lang prosess som Bedehuskirken er vertskap for. I løpet av disse 3 årene er det 6 samlinger, hvorav første samling vil være på Ledekonferansen. Dette nettverket er et såkalt læringsfellesskap bestående av følgende komponenter; undervisning, læring, bønn/betjening, fastsette en plan og sosialt. Nettverket er en ledet prosess for å se se vekst på ulike områder av det lokale arbeidet.

Nettverket vil tilrettelegge for kulturendring hos de lokale arbeidene som er med, og vi legger stor vekt på at hvert sted skal finne sin egenart og hensikt. Læringsnettverket er for team med beslutningsmyndighet i sitt lokale arbeid. Teamet kan bestå av 3-8 personer og må i størst mulig grad bestå av de samme personene på hver samling. 

Det er per i dag 5 forsamlinger som er med i Vekstnettverket; Bore bedehus, Riska bedehus, Tonstad bedehus, Bygstad Indremisjon og Lye, Vi er i dialog med 1-2 til som kommer med etterhvert. Det er Thomas som vil fasilitere disse samlingene. Vær gjerne med å be for dagene som ligger foran. 

Powered by Cornerstone