Første samling med vekst

Første samling med vekst

Vi i Bedehuskirken skal være vertskap for et læringsnettverk som strekker seg over 3 år. Dette læringsnettverket består for øyeblikket av 5 bedehus, og før jul regner vi med at 2-3 flere blir med. Tanken er å gi videre til andre bedehus det vi har lært i vår endringsprosess de siste 10-15 årene. Vi har ingen agenda om at de skal kopiere oss, men vi tror den kulturendringen som har skjedd hos oss er noe andre også trenger å tilrettelegge for at skal skje hos dem.

Første samling med vekst

Første samling var lagt til Indremisjonsforbundets nye Lederkonferanse. Lederkonferanse er satt sammen av felles samlinger morgen og kveld, og at deltakerne velger et nettverk å følge på dagtid. Vekst var et av disse nettverkene, og vi hadde i overkant av 10 timer sammen på konferansen. De fem stedene som var på første samling var; Bore bedehus, Riska bedehus, Lye, Tonstad bedehus og Bygstad Indremisjon.

Første samling med vekst

Et læringsnettverk består av flere ulike komponenter, og for oss som er vertskap handler det om å legge til rette for at teamene får tid til å ha best mulige samtaler om de viktigste tingene. Vi prøver altså å lede inn til samtaler som er viktige og at de dreier seg om kjernen i det som snakkes om. Inni mellom deler teamene hva de har snakket om, det er litt plenum samtale, vi ber for hverandre, lytter til Gud og deler profetiske budskap. Svein Arne Fasseland delte om historien vi har gått fra å være DVI-Bryne drevet i tradisjonell bedehusstil rundt årtusenskiftet, til i dag å være Bedehuskirken med en ønske om å være en kirke til beste for byen.

Første samling med vekst

Samlingen sluttes ved at hvert team deler sin plan frem til neste samling (13-14 april i Bryne). De har da prioritert det som har blitt samtalt om til 3 områder der de setter konkrete mål. Når de har delt samler vi oss rundt dem, ber, velsigner og deler profetiske budskap.

Personlig har jeg ledet i mange slike prosesser, og jeg tror sjelden jeg har opplevde en slik åpenhet, både for Åndenes direkte tale og vilje til å ta de bakenforliggende, ofte litt krevende, samtalene. Jeg frydet meg over å få lytte til samtaler, innspill og planer som ble delt. Det skal bli en glede å få følge disse teamene nært over en så lang periode som det vi legger opp til.

Powered by Cornerstone