Årsmøte for Saron

Årsmøte for Saron

Bedehuskirken er en av flere organisasjoner som har sine arrangement på Saron. Den 8. februar kl 19.00 vil det være årsmøte for Saron der alle som er medlem i Bedehuskirken har stemmerett. Vi vil oppfordre deg til å komme denne kvelden.

Ved dette årsmøtet er det forslått ei endring av Lovene til Saron som det skal stemmes over:

Saron har fått pålegg fra banken om å melde seg inn i Brønnøysundregisteret, dette for å kunne ha bankkonto og opprette Vipps. Med dette som bakgrunn har Saron søkt om å bli registret  som ei forening med navnet Bedehuset Saron Bryne. Dette er ikkje blitt godkjent av Brønnøysundregistert med grunnlag i at lovene er for uklare. I korte trekk er det følgende ting som ikkje blir godkjent fra dagens lover:

  • Det går ikke tydelig frem at Saron er en forening.
  • Bedehuset Saron Bryne blir beskrevet i lovene som Bedehuset Saron, Saron og huset. Dette er uklart.
  • I lovene står det at  kristelige lag eig huset. Det godkjennes ikke da foreningen må eige huset selv.

Saronstyret vil derfor foreslå til årsmøtet at lovene blir endret i tråd med tilbakemeldingene fra Brønnøysundregisteret. Selv om teksten endres er målet til Saronstyret å beholde innholdet i lovene slik som dei er i dag.

Powered by Cornerstone