Futurum

Futurum

Svein Arne Fasseland og Thomas Rake er ansvarlig for læringsnettverket og flere fra staben vil være involvert. Læringsnettverket vil være på Saron fra fredag 13. april kl 0930 til lørdag 14. april kl 1800. 

Futurum

Dette er andre samling i en 3 år lang prosess bestående av 6 samlinger der vi skal prøve å legge til rette for å hjelpe disse bedehusene å bevege seg inn i fremtiden med visjon og forventning til at Gud vil gjøre noe nytt. Disse 2 dørene vil være intense og vi prøver å lage en samling som både gir rom til sosiale erfaringer, gode samtaler, bønn, undervisning og veiledning.

Futurum

De 6 bedehusene er:

Bore bedehus

Bygstad bedehus

Egersund misjonshus

Inn-kyrkja (Lye)

Riska bedehus

Tonstad bedehus

Futurum

Veldig fint om dere kan være med å be om at det skal bli gode prosesser og fruktbare smtaler i teamene som kommer hit. Det er også mulig at noen av disse dropper innom på gudstjeneste førstkommende søndag, og da er det jo fint å gi dem en ekstra god velkomst.

Powered by Cornerstone