Nytt styre i Bedehuskirken

Nytt styre i Bedehuskirken

Ved Bedehuskirken sitt årsmøte den 14. mars ble det som vanlig gjort valg av nytt styre. Det var fire personer på valg, hvorav èn kandidat tok gjenvalg, mens tre kandidater ikke tok gjenvalg. Livar Haugland gikk ut av styret etter imponerende åtte år, der syv av disse var som styreformann. Ragnhild Hetland gikk ut av styret etter 7 år og Jone Kalheim etter 2 år. Vi er svært takknemlig for alt det de har gitt og bidratt med i denne tiden!

Hans Fjellanger ble gjenvalgt for en ny periode sammen med våre tre nye kandidater Arnfrid Bjelland, Steinar Thorsen og Anna Tjelta.

Styret har nå konstituert seg og ser slik ut for det kommende året:

Håkon Oma, styreformann

Tom Rune Uglem, nestformann

Hans Fjellanger, sekretær

Jofrid Vold, styremedlem

Arnfrid Bjelland, styremedlem

Steinar Thorsen, styremedlem

Anna Tjelta, vara

 

Styret sine ansvarsområder er eiendom og bygninger, ansettelser, fast givertjeneste, økonomiske rammer og de juridiske sidene ved Bedehuskirken. Styret er også endel av Bedehuskirkens lederteam som til felles har ansvar for visjon, retning og veivalg. 

Powered by Cornerstone