Etablering av Blå kors på Jæren

Etablering av Blå kors på Jæren

Blå Kors sin lokalforening i Stavanger & omegn er i prosess med å etablere et arbeid på Jæren med base i Bryne. Blå Kors (etablert 1906 i Norge) er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.200 medlemmer og 1.200 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 21 medlemsorganisasjoner.

Siden januar 2018 har det vært en prosjektgruppe som leder prosessen med å etablere arbeid i Bryne. I denne prosjektgruppen er det 2 personer fra styret i lokalforeningen til Blå Kors i Stavanger & omegn, 2 personer fra Bryne misjonskirke og 2 personer fra Bedehuskirken (Torstein Bjorland og Thomas Rake). Prosjektgruppen har hatt flere møter med kommunen for å kartlegge behov, og har landet to konkrete tiltak.

Blå kors Uteteam skal etter forespørsel fra Time kommune etablere Natteravnstjeneste hver fredag kveld skoleåret 2018/19. Dersom noen kan tenke seg å være med ta kontakt med Thomas (thomas.rake@bedehuskirken.no)

Blå Kors skal overta ansvar og videreutvikling av utstyrspoolen til Time kommune. Utstyrspoolen skal fortsatt være lokalisert i Bedehuskirkens kontor. Barnefattigdom er en voksende utfordring og det å ha utstyr tilgjengelig for utlån er til stor hjelp for mange. Blå Kors ønsker derfor å utvikle utstyrspoolen til Time kommune betydelig slik at den inneholder mer utstyr.

For Bedehuskirken oppleves det at Blå Kors etablerer seg på Bryne som en gave! Vi har de siste årene jobbet med å være til beste for byen og i forlengelsen av det ønsker vi å involvere oss i diakonale tiltak. Vi ser at Blå Kors på mange måte kan fungere som Bedehuskirkens diakonale plattform.

Powered by Cornerstone