Carly & Torstein går videre

Carly & Torstein går videre

Torstein har vært ansatt som pastor i Bedehuskirken siden høsten 2013. Når han gikk inn i den rollen signaliserte han at engasjementet var for en 5-års periode. Allerede i januar i år gav Torstein signaler om at han og Carly nærmet seg klar for å bevege seg videre, og at det var mest naturlig at han avsluttet ved utgangen av 2018.

Torstein har tilhørt Bedehuskirken lenge og det er ikke tvil om at det er et stort tap for oss at han trer ut av rollen som pastor. Vi kjenner Torstein som en mann med stor integritet og han har disse årene som pastor båret mye og vært involvert i både krevende prosesser og sett fremgang og utvikling. For teamet som jobber med han daglig blir det en stor overgang at Torstein ikke lenger er en del av teamet. Det er trist at han nå slutter av, samtidig som det oppleves som Guds tydelige ledelse for Torstein og Carly at de nå beveger seg videre.

Vinteren/våren 2019 planlegger Carly og Torstein å være utenlands for en periode. De kommer da til både å prioritere å være nærmere familie i Australia, og bruke tid for å få mer klarhet rundt eget kall til misjon. Vi gleder oss over dette, og både håper og tror at fremtiden for Carly og Torstein skal få være midt i Guds ledelse og hensikt.

Powered by Cornerstone