Hva ER egentlig Bibelen?

Hva ER egentlig Bibelen?

I høst vil gudstjeneste-serien på 3 deler stupe inn i spørsmål som: "Hva ER egentlig Bibelen?", "Holder det å ha et klassisk syn på Bibelen?" "Og hvilke konsekvenser vil det få?"

  • 16. sept - Bibelen del 1
  • 14. Okt - Bibelen del 2
  • 11. nov - Bibelen del 3

 Bibelen er på tiltalebenken for tiden. Sjelden har det vært større usikkerhet om hva Bibelen i sin natur ER. Mye dreier seg rundt spørsmålet om Bibelen ER Guds inspirerte Ord eller om Bibelen bare INNEHOLDER Guds Ord. Hva en tenker om Bibelen påvirker hvordan en vil tolke det som står der.

Velkommen til del 1 søndag 16. September kl 11, Kent Tjelta underviser. 

Powered by Cornerstone