Hilde Birkeland i ny rolle

Hilde Birkeland i ny rolle

Vi er svært glade for at Hilde Birkeland er klar for en ny rolle i Bedehuskrikens stabsteam. Hilde har tjent menigheten vår som frivillig stab på en fantastisk måte i flere år allerede, ved praktisk koordinering og som leder for Minidisiplene.

Bedehuskirken er i en spennende tid med flere endringer, vekst og nye ting på gang. Hilde sin rolle er en fremtidsrettet rolle der hun i stor grad skal tilegne seg arbeidsoppgavene for å istandsette andre til tjeneste. Hilde selv er en tjener og et forbilde for oss i tjener rolle for storfamilien og de rundt seg. 

I stillingen kommer hun til å jobbe med å istandsette team til tjenester inn mot Bedehuskrikens gudstjenester og andre arrangementer, hun fortsetter som leder for Minidisiplene og vil ha noe ansvar for daglig drift. Det blir en todelt stilling, der 30% blir ansatt stab og 40% blir som frivillig stab. 

Gro Anita har sin siste dag som administrasjonsleder den 31. oktober. Hun har i hovedsak hatt 3 ansvarsområder; regnskap og økonomi, kommunikasjon og sosiale medier, og daglig drift. Vi har valgt å dele opp disse ansvarsområdene fremover ved at Fasit regnskap tar over regnskapsføringen mens kommunikasjon og sosiale medier blir en egen rolle som frivillig stab. Det hun har hatt av daglig drift faller i hovedsak hos Hilde og noe hos Kjersti. Hilde sin rolle er altså en nyopprettet stilling og ikke den som Gro Anita har hatt.

Hilde er svært viktig for oss i temaet. Hennes varme vesen, omsorg, dyktighet, klokskap og valg om etterfølgelse av Jesus gjør oss takknemlig og forventningsfull over fortsettelsen sammen med Hilde i stabsteamet.

Powered by Cornerstone