Loddsalg til Saron

Loddsalg til Saron

Saronshelgen 9.-11. november er særs viktig med tanke på inntekt til Bedehuset Saron Bryne (huset). De inntektene som en får inn i forbindelse med basar, loddsalg, kollekt og arrangement er med på å holde leieprisene lavest mulig for organisasjonene (Bedehuskirken, NLM, Normisjonen m.fl.) som bruker huset.

Årets Saronshelg blir noe anderledes med tanke på loddsalg og basar enn tidligere. De tradisjonelle loddbøkene er blitt erstattet med færre og dyrere lodd, samt at premiene har blitt flottere. Hovedpremien er nå en el-sykkel, i tillegg er det gartner for 1 dag og diverse gavekort i premie. Færre lodd er enklere og kjappere å administrere og vi håper at flest mulig vil kjøpe lodd først og fremst for å støtte arbeidet på huset (ellers så er sjansen for å vinne èn premie ganske stor.

Loddsalg til årets Saronshelg er allerede i gang. For å kjøpe lodd til støtte for arbeidet på huset tar en kontakt med Loyd Jarle Hetland på messenger eller sms (909 25 900). Loddene koster kr 500 pr stk, og vi har et mål om 1-2 lodd pr familie som har Saron som sitt bedehus. Det vil også bli mulighet for å kjøpe lodd ved neste gudstjeneste i Bedehuskirken, søndag 28. oktober. 

Powered by Cornerstone