En vellykket weekend

En vellykket weekend

54 ledere og ungdommer heiv seg i bilen fredag etter skolen og reiste til Liland i Sirdal! Temaet for årets weekend var rettferdighet med mål om at ungdommene skulle reflektere over og få kjenne på kroppen hvor urettferdig verden er.

Lørdags morgen trakk alle lapp på vei inn i spisesalen som skulle bestemme hvilket land en tilhørte. Alle ble fordelt på Kenya, Somalia, India, Norge og USA. I hvert land var det et antall stoler og bord som representerte ressursene de hadde til rådighet. En stol tilsvarte fri tilgang til frokostbordet for den som var så heldig å sitte på den. Norge, USA og noen få utvalgte fra de fattige landene fikk spise frokost mens de andre så på. Etter debattinnlegg fra alle land, der de fattige ba om hjelp og de rike skulle forsvare sitt ressursbruk,  brøt det ut borgerkrig i India der sultne ungdommer gikk til angrep på de rike borgerne i landet. Etter en times tid med både saklige og usaklige argument fikk alle lov til å spise frokost

Fritiden var preget av spill, brytekamper, bordklatring og ”morderen”. Gjennom hele helgen var det seks av deltakerne som var mordere som skulle kvitte seg med så mange deltakere som mulig uten å bli tatt på fersk gjerning.

Lørdags kveld bar med seg smugling av bibler fra den norske basen, over grensen og til de forfulgte kristne i Nord-Korea. Ved grensen gikk det vakter som ikke ville slippe gruppene forbi. Ungdommene var nødt til å lyve, snike seg rundt eller legge på sprang for å nå de forfulgte uten å bli tatt. Kvelden ble avsluttet med god gammeldags underholdning fra hver huskirke.

Etter endt helg bar vi alle preg av det tette programmet, sene kvelder og tidlige morgener. Likevel kom vi hjem med urettferdighet og de følelsene det skapte ferskt i minnet.

Powered by Cornerstone