Scenario 2021

Scenario 2021

Allerede i januar ble det avklart at Torstein skulle slutte som pastor i Bedehuskirken ved årsslutt. Ledelsen bestemte seg da for å bruke god tid på å beskrive et ønsket bilde av fremtiden for å la det være med å påvirke prosessen rundt ansettelsen av ny pastor.  

Dette bildet av ønsket fremtid har vi kalt "Scenario 2021". Her ble det forsøkt å beskrive hvordan ting har vært, og hva vi ønsker er virkeligheten i 2021. En forenklet utgave av dette dokumentet kan lastes ned her. 

Pastorteamet, og hele Lederteamet, har brukt tid på dette i vårsemesteret 2018. Som en del av vårt arbeid med Scenario 2021 hadde vi i juni også en spørreundersøkelse ute som i underkant av 100 personer svarte på. Disse svarene har vi latt påvirke prioriteringer som er gjort. 

Bedehuskirken kan forstås fra 2 ulike perspektiv. Vi har et 1) organisasjons-perspektiv, som handler om at vi er en juridisk enhet med forpliktelser, ordninger, ansettelser og økonomi. Vi er en organisasjon med eget organisasjonsnummer. Samtidig er det også et 2) bevegelses-perspektiv som kort fortalt handler om det Gud gjør med oss. Like sant som at vi er en organisasjon er det faktisk at vi er Guds folk, og han kan gjøre med oss som han vil. I Bedehuskirken prøver vi alltid å ha disse 2 perspektivene tydelig integrert i det vi er og gjør. 

Scenario 2021 handler primært om å prøve å beskrive hvordan organisasjons-perspektivet kan se ut i 2021. Vi har selvsagt latt noe fra bevegelses-perspektivet påvirke, men innholdet handler primært om å gjøre noen prioriteringer og vurderinger av organisasjonens fremtid og prøve å beskrive den. 

 Tilhører du Bedehuskirken vil vi anbefale deg å lese den forenklede utgaven som ligger her. 

 

Powered by Cornerstone