Utdeling av tiende

Utdeling av tiende

I Bedehuskirken ønsker vi å ha en kultur for å gi. Vi tenker at det er helt naturlig å gi inn til kirken vi tilhører og samtidig ut til andre prosjekter eller organisasjoner.

Som storfamilie har vi mulighet til å gi til eksterne prosjekt gjennom alle kollektene som blir tatt opp på gudstjenestene våre. Samtidig så gir vi bort 10% av alle gaver som blir gitt til Bedehuskirken.

 I år vil denne summen av penger fordeles på to forskjellige måter. Èn del bli satt av til prosjekter knyttet til å velsigne og tjene byen. Den andre delen blir det mulighet å søke støtte fra, slik som tidligere år. Her kan du søke om støtte til prosjekter du brenner for og har eierskap til. 

Har du et prosjekt som berører ditt hjerte så er du velkommen til å søke innen 31. desember 2018.

Søknadskjema finner du her

Powered by Cornerstone