Han kommer i rett tid

Han kommer i rett tid

Hver søndag denne adventstiden publiserer vi en andakt her på bedehuskirken.no. Det følger med en samtaleguide som kan brukes i huskirken eller rundt middagsbordet.

 

 

«Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.» (Gal 4:4-5) 

Det kan av og til virke som om Gud ikke holder det Han har lovet. Vi tror Han har sagt noe, men virkeligheten vår er ikke slik Han har sagt. Vi har bedt og vi har ventet. Vi har prøvd og vi har feilet. Hvor blir Gud av? I slike tider kan Gud virke fjern. Hva gjør vi da? Kanskje har det gått måneder eller år og det vi trodde var et løfte blir etterhvert noe vi ikke klarer tro lenger. 

Vi vet at fra tiden Malaki levde, han som skrev den siste boken i det gamle testamentet, til Jesus ble født gikk det ca 400 år. Det var taust i 400 år! Jeg lurer på hvordan det var for Guds folk i denne tiden? Hva tenkte de? Var de frustrerte? Hvorfor vendte ikke alle jødene ryggen til Gud i løpet av denne perioden? Hva var det som gjorde at de holdt ut? Det blir jo bare gjetting hvis vi skal prøve å slå fast hva det var som gjorde at de orket å vente så lenge på at Gud igjen skulle si noe. Det korte og enkle svaret er kanskje at de trodde på fortellingen om Gud som står nedskrevet i det gamle testamentet. De kjente denne fortellingen godt og det å leve i denne fortellingen gjorde at de ikke kunne noe annet enn å tro den. 

 I ettertid er jo dette lett å si. Det er lett å være etterpåklok, men jeg tror likevel vi kan lære noe av det som har vært. Det er til stor hjelp for oss å kjenne fortellingen om Gud godt. Jo bedre vi kjenner den, og både lar våre liv bli en del av fortellingen og lar fortellingen bli en del av oss, jo lettere vil det være å vente på Gud når Han kjennes fjern. 

 Jesus ble født til helt rett tid! Gud tar aldri feil på tidspunkt. Gud gjør alltid det Han skal i rett tid. Messias, som jødene ventet på, kom på nøyaktig det beste tidspunktet i historien. Selv om det i disse 400 årene kunne virke som om Gud ikke hadde kontroll eller at Han hadde vendt seg bort fra sitt folk, så hadde han ikke det. Selv om Gud sjelden kommer når jeg mener Han bør, kommer Han alltid i rett tid. 

Kanskje det hadde vært en ide for de fleste av oss å brukt en kveld eller to nå i adventstiden til å skrive ned de tingene vi venter på at Jesus skal berøre. Du trenger ikke være aktiv i kirke for å gjøre dette. Jesus er ikke opptatt av hvor aktiv du er i kirken, han er opptatt av at du har relasjon til Ham. Det å identifisere de områdene av livene våre vi vil han skal besøke, er å pleie nettopp den relasjonen. Sett av noen timer, lag en god kopp kaffe, sett på litt julemusikk, tenn et lys og vent litt. Jeg tror det blir mindre stress av å gjøre slikt. Kanskje du kan gjøre det 2 kvelder, og kanskje du kan gjøre det sammen med noe. Det er bare et forslag. Hvis vi virkelig venter på Gud, vil vi ikke gå glipp av noe!

 

Samtaleguide Han kommer i rett tid

 

Powered by Cornerstone