Foreldre i GN

Foreldre i GN

I GN har vi en foreldregruppe som er bindeleddet mellom ungdomsleder og foreldre. Gruppen består av Leif Inge Wetteland, Kine og Helge Vigrestad, og er til for at Susanne skal kunne nå ut med behov og ønsker på vegne av ungdommene. 

Denne facebookgruppen er opprettet for at foreldregruppen lettere skal kunne nå ut til alle foreldre som har barn som er involverte i ungdomsarbeidet. 

Gjerne hjelp oss med å Invitere flere inn i gruppen!

 

Powered by Cornerstone