Glimt av himmelen

Glimt av himmelen

Hver søndag denne adventstiden publiserer vi en andakt her på bedehuskirken.no. Det følger med en samtaleguide som kan brukes i huskirken eller rundt middagsbordet.  

 

Julefortellingen kjenner de fleste av oss godt. Vi kan kanskje til og med sitere noen linjer fra juleevangeliet utenat

Kvirinius er blitt verdenskjent fordi han nevnes i fortellingen. Vi vet om den strabasiøse reisen Josef og Maria hadde, og at det ikke var plass til dem i herberget slik at de til slutt endte opp i en stall. I stallen fødte Maria Jesusbarnet, han ble svøpt og lagt i en krybbe. Englene besøkte noen gjetere og sang for dem fra himmelen. Gjeterne gikk på besøk for å se barnet englene hadde fortalte dem om. Noen vismenn fra fjerne land hadde fulgt en stjerne som stoppet like over taket på stallen. De hadde med seg gaver til barnet og de kom for å tilbe Han. Vi vet at Maria gjemte alt i hjertet sitt. Det er litt av en fortelling. 

Selve fortellingen er nesten blitt som et eventyr. Det er noe av det jeg liker dårligst med julen. Noen bilder på julekort gir meg et inntrykk at det hele er et eventyr. Noen måter å formidle fortellingen på gir meg et inntrykk av det er et eventyr. Noen måter å forholde seg til budskapet i julefortellingen minner meg om slik vi forholder oss til et eventyr. Juleevangeliet er ikke et eventyr, men en virkelighet du og meg inviteres inn i. Selv om advent lærer oss å vente, så håper jeg ikke noen venter på å ta imot invitasjonen fra fortellingen. 

Det skjer virkelig noe i den fortellingen som overgår et eventyr. Fortellingen påberoper seg retten til å utfordre oss. Gud blir menneske i denne fortellingen. Messias som Gud har lovet å sende er endelig ankommet verden. 

Jeg lurer på om Jesus kom første gang for å gi oss håp og tro på at Han skal komme en gang til. Vi skal snart feire at Gud kom som et menneske, men dette er bare en avglans av den gangen Han skal komme som Gud! 

Nå feirer vi at Han kom inn i vår verden og lever som menneske med de begrensningene og rammene det krever av Gud. Han forholder seg til naturlover og hva det vil si å være menneske. Han sover, blir sliten, spiser, er i fest, i vanskeligheter og på reise. Hele tiden møter han situasjoner som utfordrer hans valg om å være menneske. Utallige ganger vil jeg tror han var fristet til å avslutte å være menneske. Likevel holder han ut, og ved det tar Han på seg hele menneskehetens synd og skyld. Er det lov å si at han lyktes som menneske alle de stedene vi mislyktes? Jesus var det første og eneste mennesket som man kan si at gjorde alt godt, rett og perfekt. Han skiller seg ut! 

Fortellingen om Jesu liv gir oss et glimt av hvordan det skal bli når Jesus kommer inn i vår verden neste gang. De fleste fortellingene i Bibelen om Jesus gir oss noen glimt om hvordan det skal være i Paradis. Jesus gir mennesker verdighet tilbake. Han reiser mennesker opp og setter farge til en grå tilværelse. Han bringer legedom til de som er syke og døde vekkes opp til liv igjen. Han trøster dem som sørger. Han er hos dem som er alene. Han ler med dem som er leie og leker med dem som er alvorlige. Han fordømmer ikke, men tilgir og forsoner. Han er ikke langt borte, men søker alltid å komme nær til de menneskene som lar Han komme. 

Vi venter faktisk på at en dag skal alt dette bli fullkomment. Alle disse glimtene av himmel som vi kjenner fra fortellingene om Jesus, skal faktisk en dag bli fullstendig virkelighet. Av og til erfarer vi glimt av himmel. Noen ganger møter andre oss slik at vi får trøst eller oppreisning. Noen gang får vi tilgivelse der vi ikke hadde fortjent det. Noen ganger får vi leke når vi har vært alvorlige alt for lenge. Glimt av hvordan det skal bli. 

Vi må aldri glemme hva vi egentlig venter på! Julefeiringen er at Gud ble menneske og kom inn i vår verden. Dette har gitt oss mengder av glimt av hvordan det skal bli når Han kommer som Gud. Vi venter fortsatt! 

«Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» (Åp 21:3-7)

Samtaleguide Glimt av himmelen

 

 

Powered by Cornerstone