11.februar kl. 19.30

11.februar kl. 19.30

Ledelsen i Bedehuskirken har i 2018 jobbet med å skissere en ønsket fremtid utfra hvor vi tror Gud leder oss i årene som kommer. Dette har resultert i et dokument som er styrende for bestemmelser som allerede er tatt og kommer til å bli gjort de kommende årene. Dokumentet kaller vi Scenario 2021 og innholdet i dette ble presentert på den første DNA samlingen i januar.  

Vi er på trappene for veldig mye spennende, og flere av dørene vi har banket på er allerede åpnet.  

Scenario 2021 beskriver fem prioriteringsområder frem mot sommeren 2021. Det vil være prioriteringer som omhandler familie, ungdom, Kairos, Futurum og evangelist. Flere av prioriteringene vil kreve ansettelser og dermed også et økonomisk løft for å realisere. 

Den økonomiske siden ved Scenario 2021 ble snakket om på den andre DNA samlingen i januar og vi har stor tro på at storfamilien vil være med å løfte den økonomiske siden.  

Det er med glede og takknemlighet jeg kan informere om at 28 personer har respondert på giver invitasjonen i etterkant av DNA samlingene. Det har gitt Bedehuskirken en månedlig lovnad om kr. 22350,- i økte gaver hver måned. Dette er en svært god start mot å realisere våre første prioriteringer. 

Vi ønsker et bredt eierskap til Bedehuskirken og prosesser vi går gjennom. Derfor ønsker vi å nå enda lenger ut med innholdet i Scenario 2021 og invitasjonen til å være med å ta større eierskap også gjennom fast givertjeneste. Vi vil derfor anbefale deg som ikke var tilstede på èn eller begge DNA samlingen til å komme på samlingen 11. februar for å få den samme informasjonen som er blitt gitt på DNA. 

Powered by Cornerstone