Ekstraordinært årsmøte for Bedehuset Saron

Ekstraordinært årsmøte for Bedehuset Saron

Torsdag 11.04.2019 klokka 19.30 er det ekstra ordinært årsmøte for Bedehuset Saron.

Saken som er oppe til avstemming på dette årsmøtet er styret for Bedehuset Saron sin innstilling på å leie ut kontorlokale til Bedehuskirken. Området som er innstilt er dagens kjøkken ved festsal og huset går dermed fra 2 kjøkken til 1 kjøkken.

Bedehuskirken har utgående leiekontrakt for kontorlokale der vi leier pr. dags dato og ønsker i stedet å tilføre denne kapitalen til Bedehuset Saron. Styret for Saron har som en av sine hovedoppgaver ansvar for å ta vare på huset og økonomien. Med dette i grunn ser de på det som positivt både for huset og økonomien å legge til rette for kontorlokale på Saron. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom dokumentene som ligger ved og å kommer på torsdagens årsmøte for å bruke din stemme.

Innkallelse til ekstra ordinært årsmøte.pdf

Powered by Cornerstone