Bønnevandring i Himalaya

Bønnevandring i Himalaya

Det var en surrealistisk opplevelse å reise til India med 18 ungdommer fra 2000-kullet. Surrealistisk fordi dette startet som en drøm som ble satt ord på for tre år siden, og fordi dette kullet mot alle odds har multiplisert seg og vokst til en gjeng unge, modne disipler.

Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud
Kolosserne 4:2

Påsken ble brukt i bønn og lovsang for et unådd folkeslag. Vi fikk praktisere å "stå i gapet" for de som er langt borte fra Gud. Det var til tider krevende, men det gjorde noe med oss da vi valgte å trosse følelsene, da vi valgte bønn i stedet for komfort.

Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
1 Tessalonikerbrev 5: 18

 All bønn startet for oss med takknemlighet. Takknemlighet for alle ting som vi så lett glemmer og tar for gitt. I møte med et folk og et land der ting ikke er som hjemme ble vi minnet på at vi er heldige. Takkebønnene hjalp oss til å ha rett innstilling. Når vi begynte med å takke fant vi alltid flere ting å være takknemlige for.

 Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet
Johannes Åpenbaring 2:4

Da vi reiste til fjells la vi fra oss bekymringer, mobiler og alt annet som ville distrahere oss fra å søke Gud. Han møtte oss da vi søkte Ham, og utfordringen var "hvem er Herre i ditt liv?". Jesus vil være vår Herre, og for mange ble denne turen veien tilbake til den "første kjærligheten". Jesus må få HELE livet vårt, ikke bare deler av det. Han må få være sentrum i våre hjerter

Med Jesus som Herre og et takknemlig hjerte reiste vi hjem igjen med mange nye erfaringer i ryggsekken. Vi ber om at Gud skal bevare det vi har erfart og at vi skal få kjenne Ham enda bedre som Herre, far, forsørger, veileder og frelser. 

Bønnevandring i Himalaya
Powered by Cornerstone