Blå Kors Bryne

Blå Kors Bryne

Onsdag 22. mai 2019 ble Blå Kors Bryne offisielt stiftet. Dette skjedde med representanter fra ledelsen i Misjonskirken Bryne og Bedehuskirken, samt med besøk av generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors, tilstede.

I januar 2018 tok Blå Kors Stavanger og omegn et initiativ om å prøve å starte et arbeid i Bryne. Det ble da etablert en prosjektgruppe med representanter fra Blå Kors Stavanger og omegn, Misjonskirken og Bedehuskirken.

Blå Kors Bryne skal være Bedehuskirken og Misjonskirken sin diakonale plattform. For oss i Bedehuskirken vil altså Blå Kors Bryne være de rammene vi bruker for å utvikle og bygge et bredt diakonalt arbeid. Blå Kors Bryne skal blant annet drive forebyggende arbeid blant barn og unge, arbeide for å øke livsmestring og gi mening til livet, samt søke og møte lokale diakonale utfordringer. 

Blå Kors Bryne driver i dag to tiltak. Det er Nattervanstjeneste i Bryne sentrum på fredagskvelder (25 frivillige er med her), og drift av Time kommunes Utstyrssentral sammen med Frilager. Begge disse tiltakene er startet på forespørsel fra Time kommune og i tråd med deres vurdering av behov de vurderte Blå Kors Bryne kunne være med å  møte.

Powered by Cornerstone