Ny rolle i stab

Ny rolle i stab

Lachie McNicol har hatt en prosjektstilling denne våren der han har jobbet med helheten i Bedehuskirkens arbeid for aldersgruppen 0-18 år. Flere ting er landet og mange områder er jobbet grundig med og belyst. På foreldrekvelden 22. august kommer han til å presentere arbeidet som er blitt gjort og hvordan vi prioriterer igangsetting fremover.

Prosjektstillingen til Lachie er over og det er med stor glede vi kan informere om at han fra august av vil tre inn i en ny stilling i Bedehuskirken. Dette har som dere vet vært intensjonen hele tiden og vi er svært glad for å få det til. Da økonomien ikke er helt på plass enda blir deler av stillingen i en midlertidig stilling, men vi har fremdeles tro på at den faste givertjenesten kommer til det nødvendige nivået for en fast ansettelse fra nyttår av.

Lachie går inn i en rolle som generasjonspastor med vekt på ungdom og foreldre. Mye av innholdet og ansvarsområdene hans vil være å iverksette konkrete ting knyttet til helhetsplanen 0-18 år. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Powered by Cornerstone