En ny generasjon

En ny generasjon

Jeg har de siste 6 månedene vært ansatt i Bedehuskirken i en prosjektstilling for å utvikle en helhetstenkning for vårt arbeid med 0-18 år. Det har vært en veldig oppmuntrende og verdifull prosess. Jeg har lært mye, og det har gjort meg bevisst hvor viktig de første årene er når troen formes. Vi som kirke skal være et samfunn der unge mennesker oppdager fellesskap og tilhørighet. Vi er kalt til å lære barna i vår menighet Guds ord og veilede dem på hans måter. Vi skal være et praktisk eksempel på Jesus sin kjærlighet og vise dem Guds karakter og natur.

Ved siden av kirken har foreldre en utrolig viktig oppgave i hjemmet til å oppdra barna til å elske Gud av hele sitt hjerte og tjene ham med hele livet. Det er i hjemmet troen blir levd ut i det daglige, og det er her barna oppdager hva det virkelig betyr å være en disippel av Jesus.

Som generasjonspastor er det min rolle å jobbe sammen med ungdoms- og barnearbeidet, i tillegg til å utruste og støtte foreldre i den avgjørende rollen de har i hjemmet. Når hjemmet og kirken jobber sammen, er det mitt håp og bønn at vi skal se en enda større bevegelse blant ungdommene i Bedehuskirken. At det bygges et solid fundament av tro og tillit i hvert enkelt sitt liv på vei inn i voksenlivet. Vår raskt skiftende verden kaster en endeløs strøm av utfordringer til neste generasjon, og vi må sørge for at vi gjør alt vi kan for å sette Jesus i sentrum av livet deres. 

Torsdag 22. august (20.00-21.30) blir det foreldremøte for alle foreldre som har barn som deltar i barne og ungdomsarbeidet i Bedehuskirken. I løpet av denne kvelden vil jeg presentere noen av hovedinitiativene Bedehuskirken vil iverksette framover i vårt arbeid for å utvikle barne-, ungdoms- og familiearbeidet.

En viktig del av kvelden blir å gi en introduksjon av Awana-programmet. Awana (awana.no) er en organisasjon som produserer mye undervisningsmateriell for barn fra 2-18 år. Disse ressursene som nylig er oversatt til norsk, vil danne grunnlaget for store deler av vårt arbeid blant barn og ungdommer framover. Det er også tilgjengelige ressurser for barn å ta med hjem som utfyller og forsterker undervisningen fra Minidisipler på søndagens gudstjeneste. Dette blir det mer informasjon om i løpet av kvelden.

I tillegg vil jeg introdusere foreldre læringsfellesskap som vi tar sikte på å begynne med i januar 2020. Dette er et veldig spennende initiativ der vi ønsker å utruste og støtte foreldre til å forme hjemmet sitt med Guds ord og kjærligheten til Jesus.

Det er spennende å være en del av teamet i Bedehuskirken. Gud er på jobb og jeg gleder meg til å tjene han her i Bedehuskirken og være med å leve ut Guds kjærlighet til menneskene her på Bryne.

Powered by Cornerstone