Boken som skapte din verden

Boken som skapte din verden

For en bok!

Det er lenge siden jeg har lest en bok som har gitt meg så mye å tenke på og som samtidig har vært så oppbyggelig. Boken har garantert vært et ganske omfattende prosjekt for forfatteren. Her dekkes nemlig alt fra hvordan Bibelen har preget vår verdens utdanningssystemer, til hva som utløste medisinske fremskritt og menneskerettigheter, litteratur. 

Kort fortalt så hevder Mangalwadi at Bibelen er premissleverandør til store deler av vår vestlige verdens fremgang og utvikling, og han argumenter godt for å vise oss at påstanden hans er forankret i fakta. Jeg er ingen ekspert på området, men jeg opplever at begrunnelsene Mangalwadi gir når han hevder at det er den kristne tro som har skapt den vestlige sivilisasjonen holder og er god. Jeg liker også refleksjonene og de praktiske eksmeplene han gir når han sammenligner muslimsk og buddhistisk kultur med vår kristne kultur.

Personlig har det vært en glede å lese boken. Selv om boken er tykk og solid så er den ikke vanskelig å lese. Jeg synes Mangalwadi (og oversetter til norsk) har gjort en utrolig god jobb med å gjøre store og kompliserte temaer tilgjengelige for oss. Dette er ikke en bokanmeldelse, men en anbefaling om å lese en bok som både vil gi mange gode argumenter som forsvarer den kristne tro. Samtidig er boken inspirerende fordi den skildrer ganske tydelig hvor stor påvirkning Bibelen har har på vår vestlige verden.

Boken som skapte din verden
Powered by Cornerstone