Melding fra Saronstyret

Melding fra Saronstyret

Historisk har det alltid vært basarer, loddsalg og kollekt som har vært viktige inntektskilder til Saron. Organisasjonene som bruker bygget og styret for Saron har blitt enige om å heller be om pengegaver og kollekt, og dermed spare resurser og penger som har blitt brukt til basarer. Styret håper derfor at alle som har Saron som sitt bedehus fortsatt vil støtte med minst like mye som en tidligere har gjort. Støtten bidrar til å betale faste driftsutgifter og holde leieprisen for organisasjoner og lag lavest mulig. Giro eller vipps kan benyttes til å gi enkeltgaver. 

Vipps: #533299
Giro finner du her
Kontonr. i Jæren Sparebank: 3325.20.11876

Helsing fra Saronstyret v/Loyd Jarle Hetland

 

Powered by Cornerstone