Parkering på Saron

Parkering på Saron

Parkeringsinntekter har vært en kjærkommen inntekt til Saron i mange år. Det har vært gode inntekter (ca kr 100 000 pr år) etter at Europark/Apcoa tok over i 2016. I 2017 kom det pålegg om at parkeringsplasser av en viss størrelse måtte ha el-billadere tilgjengelig for parkerende. I vårt tilfelle var det snakk om å installere minimum 2 el-billadere. Med synkende inntekter på parkering fikk vi en løsning av Apcoa om å splitte parkeringsplassene til Øvre og Nedre plan da det verken var behov eller god nok inntekt på parkeringen til å ta denne investeringen. 

Øvre parkeringsplan er reservert for kontraktsparkering hele døgnet, det vil si at parkerende uten gyldig parkeringsbevis kan bli bøtelagt ved parkering på øvre plan (hele døgnet). (Skiltet for dette har vært oppe siden 2018)

Nedre plan er som vanlig med automat fram til kl 17 på hverdager. Og gratis etter kl 17 (se skiltene som står på parkeringsplassene)

En står selvfølgelig fortsatt fritt til parkere på øvre plan med risiko for å få bot. Risikoen for å få bot øker nå som det er flere kontraktsparkeringer. Det er noen som betaler for fast plass, og denne reservasjonen gjelder hele døgnet. Det er større sjans for kontroll ved at noen som ikke har rett til denne parkeringen parkerer her.

Parkering koster 22-24 kr pr time. En belastes per påbegynt halvtime. Apcoa Flow er 1-2 kroner rimeligere en easypark. Ønsker en månedsavtale er prisen kr 400 pr mnd (ved 3 mnd avtale). Saron får 80% av parkeringsinntektene, men kr 0 av bøtene. Så om du vil støtte Saron anbefaler vi at en betaler for parkering. Et lite regneeskempel: Om det er 30 biler som parkerer i snitt 2 timer per uke i 11mnd, så utgjør dette kr 50 000 i inntekt til Saron! 

 

Mvh,
Saronstyret 

Powered by Cornerstone