Påskehøytid 2020

Påskehøytid 2020

Situasjonen rundt koronaviruset har påvirket våre muligheter til å samles. Gudstjenester og samlinger er avlyst og huskirkene må møtes online eller på andre kreative måter. Det kan nesten virke som om rammene rundt livene våre er tatt fra oss.

Selv om situasjonen er uviss og uavklart, så er ikke vårt fundament uavklart. Jesus er fortsatt hjørnesteinen og grunnvollen vi bygger på, og denne tiden er en gave til å la oss for å refokusere på det viktigste og la Han ta bort alt annet som forstyrrer.

Vi nærmer oss påskehøytiden da vi skal feire og minnes at Jesus tok vår synd og skyld, våre sykdommer og plager, at han døde på Golgata og stod opp igjen etter tre dager, og at han har seiret over døden og alle mørkets makter og myndigheter. Påsken minner oss om at avstanden og skillet mellom oss og Gud er borte og vi har adgang inn til den levende Gud. Selv ikke korona-tider kan stoppe kirken fra å feire og minnes dette!!

 Fra lørdag før Palmesøndag til og med 2. påskedag holder vi på å lage et opplegg som dere kan bruke for å feire påske og minnes Jesu død og oppstandelse. Vi skal følge Matteus sine tekster for påsken og bruke de som et grunnlag for refleksjon og bønn for de voksne, spørsmål og aktiviteter for familien.

Håper dere vil være med på påskefeiring i hjemmet. Mer info kommer etterhvert.

Powered by Cornerstone