Påskeressurser

Påskeressurser

Vi feirer påske for å minnes at Jesus tok vår synd og skyld, våre sykdommer og plager, at han døde på Golgata og stod opp igjen etter tre dager, og at han har seiret over døden og alle mørkets makter og myndigheter. Vi minnes at avstanden og skillet mellom oss og Gud er borte og at vi ved Jesus har adgang inn til den levende Gud.

Påskens budskap er det mest sentrale i vår tro, og mer enn noen gang blir det vårt ansvar å formidle dette ved å opprettholde tradisjoner, invitere til tekst lesing, refleksjon og bønn i hjemmet. Vi har her samlet noen ressurser som vi tror vil være til hjelp og inspirasjon til dette.

Her er en Sway som går fra lørdag før Palmesøndag til og med mandag 2. påskedag. Vi følger i hovedsak Matteus sine tekster for begivenhetene i påsken. Les tekstene og bruk de som et verktøy for refleksjon og bønn.


For barn og familie
 

  • Et familiehefte med bibeltekster, bønn og aktiviteter for hele familien. 
  • Viggo Klausen har nettopp laget 4 videoer for hver høytidsdag i påsken (Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og 1. Påskedag). Videoene lanseres her på morgenen den aktuelle dagen. Her er en liten reklamefilm om opplegget.
  • Chris Duwe har laget en påskekalender som starter Palmesøndag og hver dag hele påsken. Filmene lanseres her.
Powered by Cornerstone