Pinse - en høytid for hele året

Pinse - en høytid for hele året

Ofte møter jeg mennesker som beskriver åndslivet sitt som en berg- og dalbane. Noen perioder kan oppleves som om alt er dødt, Gud virker fjern og det finnes lite eller ingen inspirasjon til å søke Gud. Andre dager igjen, kan oppleves som om vinden er i ryggen, ting glir lett og inspirasjonen er stor.

Da jeg for et par uker siden fikk spørsmålet igjen om hva man skal gjøre når livet med Gud føles som om det går opp og ned, formet tankene mine raskt denne bønnen: "Far, hva svarer jeg nå? Hvordan kan jeg lede og inspirere til den bibelske sannheten som setter fri? Umiddelbart var det som om den Hellige Ånd visket noe og satte i gang en tankerekke i meg.  Jeg ble litt overrasket for dette var ikke slik jeg pleide å svare på disse spørsmålene. Tankene mine gikk til Peters tale på pinsedag.

 Neste helg skal vi igjen feire pinsenhøytiden. Pinsen er mye mer enn en ekstra fridag. Det som skjedde på pinsedag, da den Hellige Ånd ble gitt til kirken, er noe av det mest sentrale i det å tilhøre Guds rike. Gjennom hele gamle testamente kan vi lese om hvordan mennesker kommer til kort og feiler selv når de prøver å følge Gud. Jesus til jord for å forsone oss med Gud og bære all vår synd, men planen var hele tiden noe mer enn bare forsoningen. Gud ønsket å gi oss et nytt liv, føde oss på ny, ta bort det gamle steinhjerte og gi oss et varmt hjerte som var fylt av godhet og kjærlighet. Han ønsket å ta bolig i oss og fylle oss med sin kraft ved den Hellige Ånd. 

De som hørte Peter tale denne dagen, ble beveget av det han sa og spurte han dette spørsmålet: "Hva skal vi gjøre? Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave."

I webinaret torsdag 28. mai skal vi se på svaret til Peter, og hvordan han i en setning staker ut en kurs for hvordan et liv i troen på Jesus skal se ut. 

Lenke: https://zoom.us/j/91557118284

Powered by Cornerstone